Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/www.stavbaplus.cz/www/index.php:1) in /www/doc/www.stavbaplus.cz/www/pripojeni_k_mysql.php on line 38

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/www.stavbaplus.cz/www/index.php:1) in /www/doc/www.stavbaplus.cz/www/pripojeni_k_mysql.php on line 40
Proè nakupovat u nás? || Stavba Plus.cz

tel.: 222 523 380 obchod@vase-plus.cz

Obchodní podmínkyAkèní nabídkaProdejnaKontakty

Klikni
Stavebni firma v Praze
dd

Proè nakupovat u nás

Balné a doprava zdarma

 • Pøefakturováváme pouze náklady za zboží. Balné a doprava je zcela zdarma pøi nákupu nad 3000Kè bez DPH. Kromì minimálního poètu zboží, které není oznaèené ikonkou doprava zdarma.

U nás se kvùli nákupu nemusíte registrovat

 • Žádné zdlouhavé registrování a vyplòování. Jednoduché a rychlé.
 • Nulové riziko prozrazení Vašich osobních údajù.

Nabízíme dobré ceny

 • Vysoká funkènost našeho on-line obchodu, pøímá spolupráce s dodavateli a efektivní organizace nám umožòuje nabízet zboží za velmi výhodné ceny – pøi zachování úrovnì kvality.
 • Neustále aktualizujeme ceny a nabízíme všechny aktuálnì dostupné cenové akce dodavatelù, abyste je mohli využít.
 • Garantujeme nejnižší ceny

Nabízíme kvalitu

 • Nabízíme pouze ovìøené zboží.
 • Neustále vyhledáváme to nejlepší náøadí a pøíslušenství na trhu.

Neustále pracujeme na sortimentu

 • Nabízíme více úrovní kvalit a cen tak, aby si mohl vybrat øemeslník - kutil i profesionál.
 • Aktuálnì nabízíme více než 1000 položek zboží a dennì je rozšiøujeme.
 • Nabízíme širokou nabídku pøíslušenství a specializovaných produktù, protože víme, že je také potøebujete.

Šetøíme Váš èas

 • Mùžete u nás nakoupit kdy budete chtít, aniž byste museli navštívit prodejnu náøadí.
 • Dopravujeme zboží na Vámi udanou adresu v nejkratším možném termínu a za výhodnou cenu.

Umíme Vám poradit

 • Jsme hrdí na naše znalosti o výrobcích, které nabízíme a mùžeme Vám nabídnout radu a doporuèení, na rozdíl o mnohých webových stránek, pokud ji budete potøebovat.
 • Pokud nás pøistihnete pøi nevìdomosti v co nejkratší dobì naší neznalost napravíme a ozveme se Vám.

Záleží nám na naší reputaci a Vaší spokojenosti

 • Vìøíme, že se Vám naše stránky budou líbit a budete využívat našich služeb

Zpìtná vazba

 • Rádi si vyslechneme kritiku a jiné pøipomínky ohlednì naší práce a ponauèíme se.
 • Nebojte se nám napsat, rádi odpovíme