Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/www.stavbaplus.cz/www/index.php:1) in /www/doc/www.stavbaplus.cz/www/pripojeni_k_mysql.php on line 38

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/www.stavbaplus.cz/www/index.php:1) in /www/doc/www.stavbaplus.cz/www/pripojeni_k_mysql.php on line 40
Vyvažovaèky pneumatik || Stavba Plus.cz

tel.: 222 523 380 obchod@vase-plus.cz

Obchodní podmínkyAkèní nabídkaProdejnaKontakty

Klikni
Stavebni firma v Praze

Vyvažovaèky pneumatik

Vyvažovaèky kol by dnes mìly být souèástí každého pneuservisu, ale i autoservisù. Nesprávnì vyvážená kola mohou zpùsobovat vibrace, které se pøenášejí do volantu i celého vozu, což je velice nepøíjemné. Nevyvážená kola ale také zpùsobují vìtší opotøebení pneumatik a následnì i nìkterých podvozkových èástí. Vyvažovaèka pneu dokáže jednoduše nevyvážení zmìøit a urèit umístìní závaží. Kola je vhodné vyvažovat samozøejmì pøi každém pøezouvání, ale také pøi každé montáži již nazutých pneumatik na vozidlo, popø. preventivnì po ujetí urèitého poètu kilometrù. Vyvažovaèky Golemtech jsou øízené mikroprocesorem s automatickým roztáèením a brždìním kola. Nevyváženost a polohu umístìní závažíèek zobrazují digitální ukazatele. Tyto vyvažovaèky kol mají integrované programy na samokalibraci, což umožòuje jednoduše pøístroj v pøípadì potøeby nakalibrovat. Vyvažovaèky umožòují statické i dynamické vyvažování vèetnì speciálních programù pro pøepoèet umístìní závaží na ALU disky. Pro vyvažování kol motocyklù lze pøikoupit speciální adaptér pro uchycení moto kol.

Zobrazit celý text
Pokročilé vyhledávání:
Cena s DPH:
Vybrat:
Značku
Na stránku:
 
2 položky

Vyvažovaèky pneumatik

Pneu set Zipper

Pneu set Zipper
Cena:
60 379 Kč s DPH
Dostupnost:
Do týdne u Vás
Doprava:
399.3,-

Vyvažovaèky pneumatik

Zipper ZI-RWM99

Zipper ZI-RWM99
Cena:
26 608 Kč s DPH
Dostupnost:
Do týdne u Vás
Doprava:
399.3,-