Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/www.stavbaplus.cz/www/index.php:1) in /www/doc/www.stavbaplus.cz/www/pripojeni_k_mysql.php on line 38

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/www.stavbaplus.cz/www/index.php:1) in /www/doc/www.stavbaplus.cz/www/pripojeni_k_mysql.php on line 40
Stavební vrátky Camac, Haemmerlin a Wiskehrs || Stavba Plus.cz

tel.: 222 523 380 obchod@vase-plus.cz

Obchodní podmínkyAkèní nabídkaProdejnaKontakty

Klikni
Stavebni firma v Praze

Stavební vrátky

Stavební vrátky jsou velikým usnadnìním práce v pøípadì, když potøebujeme co nejrychleji transportovat materiál do vyšších pater, popø. z vyšších pater dopravit zpìt na zem. Stavební vrátky se vyrábìjí v široké škále typù a výkonù a tudíž bezpeènì pokrývají veškeré potøeby na stavbì.

Stavební vrátky firmy Haemmerlin jsou urèenyna dopravu materiálu na stavbách, i na jinou dopravu v prùmyslu. K dispozici jsou jednak konzolové vrátky s délkovì nastavitelným ramenem o nosnosti 200, nebo 300 kg. K dispozici je další nezbytné pøíslušenství, jako jsou okenní a stropní rozpìry, støešní podpìra pro umístìní vrátku i na ploché støeše. Typ Iber Uno lze také umístit na portálovou konstrukci. Dalším pøíslušenstvím jsou výklopné nádoby na maltu, nebo výklopná plošina na cihly. Napájení je na 230 V. Je zajištìn záruèní i pozáruèní servis.

Zobrazit celý text

Kategorie

Závìsné stavební vrátkyPøíslušenstvíStøešní stavební vrátkyPozemní stavební vrátkyLešenáøské stavební vrátky
Pokročilé vyhledávání:
Cena s DPH:
Nosnost:
Délka lana:
Vybrat:
Značku
Na stránku: