Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/www.stavbaplus.cz/www/index.php:1) in /www/doc/www.stavbaplus.cz/www/pripojeni_k_mysql.php on line 38

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/www.stavbaplus.cz/www/index.php:1) in /www/doc/www.stavbaplus.cz/www/pripojeni_k_mysql.php on line 40
Odvlhèovaèe vzduchu || Stavba Plus.cz

tel.: 222 523 380 obchod@vase-plus.cz

Obchodní podmínkyAkèní nabídkaProdejnaKontakty

Klikni
Stavebni firma v Praze

Odvlhèovaèe vzduchu

Odvlhèovaèe vzduchu slouží k odebírání pøebyteèné vlhkosti ze vzduchu. Efektivnìjší využití je za vyšší teploty vzduchu, proto je výhodná jejich kombiance s nìkterým z topidel z naší nabídky. Využití je jako pro prùmyslové tak pro soukromé úèely. Vlhkost je jedním z nejvìtších nepøátel ve stavebnictví. Vždy je problémem pøílišná vlhkost podloží domu, která zapøíèiòuje nasáti vody do zdiva èi k vysoušení neèekaných událostí. Pro prùmyslové úèely(zejména ve stavebnictví) je vhodné ho využít napøíklad v pøípadì, že nám pøílišná vlhkost interiéru, ale i celé stavby, bráni v dalších pracech. Vždy je dùležité u odvlhèovaèù sledovat hodnoty objemu vzduchu, který je zaøízení schopno pøefiltrovat. Minimálnì dvojnásobek objemu místnosti za hodinu. V závislosti na výkonu odvlhèovaèe je také doba vysoušení. Vyšší výkon znamená vyšší efektivitu a tudíž rychlejší odvlhèování.

Zobrazit celý text

Kategorie

Profesionální odvlhèovaèe vzduchuDomácí odvlhèovaèe vzduchu
Pokročilé vyhledávání:
Elektrické napájení:
Cena s DPH:
Objem vzduchu:
Odvlhèovací výkon:
Vybrat:
Značku
Na stránku:
 
34 položek

Odvlhèovaè vzduchu

Master DH 26

Master DH 26
Cena:
23 513 Kč s DPH
Dostupnost:
Skladem
Doprava:
Zdarma

Odvlhèovaè vzduchu

Arcodry DR 250

Arcodry DR 250
Cena:
43 185 Kč s DPH
Dostupnost:
Skladem
Doprava:
Zdarma

Odvlhèovaè vzduchu

Remko LTE 80

Remko LTE 80
Cena:
58 201 Kč s DPH
Dostupnost:
Skladem
Doprava:
Zdarma

Odvlhèovaè vzduchu

Remko - Hydrostat

Remko - Hydrostat
Cena:
5 264 Kč s DPH
Dostupnost:
Skladem
Doprava:
Zdarma

Odvlhèovaè vzduchu

Master DH 92

Master DH 92
Cena:
49 995 Kč s DPH
Dostupnost:
Skladem
Doprava:
Zdarma

Odvlhèovaè vzduchu

Daitsu ADDH 10

Daitsu ADDH 10
Cena:
4 597 Kč s DPH
Dostupnost:
Skladem
Doprava:
242,-

Odvlhèovaè vzduchu

Arcodry sada pro

Arcodry sada pro odèerpávání
Cena:
9 587 Kč s DPH
Dostupnost:
Skladem
Doprava:
Zdarma

Odvlhèovaè vzduchu

Atika ALE 300 N

Atika ALE 300 N
Cena:
17 243 Kč s DPH
Dostupnost:
Skladem
Doprava:
Zdarma

Odvlhèovaè vzduchu

Atika ALE 1200 N

Atika ALE 1200 N
Cena:
39 313 Kč s DPH
Dostupnost:
Skladem
Doprava:
Zdarma

Odvlhèovaè vzduchu

Master DH 772

Master DH 772
Cena:
37 205 Kč s DPH
Dostupnost:
Skladem
Doprava:
Zdarma