Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/www.stavbaplus.cz/www/index.php:1) in /www/doc/www.stavbaplus.cz/www/pripojeni_k_mysql.php on line 38

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/www.stavbaplus.cz/www/index.php:1) in /www/doc/www.stavbaplus.cz/www/pripojeni_k_mysql.php on line 40
Naftová topidla || Stavba Plus.cz

tel.: 222 523 380 obchod@vase-plus.cz

Obchodní podmínkyAkèní nabídkaProdejnaKontakty

Klikni
Stavebni firma v Praze

Naftová topidla

Naftová topidla patøí mezi špièku pokud jde o vytápìní vìtších prostor. Celý topný proces funguje na principu spalování nafty (v nìkterých pøípadech možno použít lehký topný olej èi petrolej). Existují dvì varianty naftových topidel - s pøímým spalováním a nepøímým spalováním.

Dùležitý je u naftových topidel výbìr kvalitního paliva, jelikož pøi použití nekvalitních paliv hrozí zanesení trysek usazeninami. Spotøeba topidel je závislá na výkonu, pøiblinì funguje pøepoèet 1 litr nafty = 10 kW tepla, ovšem existují i efektivnìjší topidla, u kterých mùže být úèinnost lepší.

U výkonných topidel je dùležité dbát na co nejvìtší bezpeènost. Zejména naftová topidla Master, jejichž kompletní nabídku naleznete také ZDE, mají velmi dobøe øešenou konstrukci tepelné izolace dvojitým obalem. Dle typu naftových topidel je nutno brát zøetel na místo používání, zejména na vìtrání prostor, protože v pøípadì pøímého spalování dochází k uvolòování splodin pøímo do vytápìného prostoru.

Zobrazit celý text

Kategorie

Topidla s nepøímým spalovánímTopidla s pøímým spalováním
Pokročilé vyhledávání:
Cena s DPH:
Výkon:
Objem vzduchu:
Vybrat:
Značku
Na stránku:
 
56 položek

Naftové topidlo

Oklima SD 170

Oklima SD 170
Cena:
29 028 Kč s DPH
Dostupnost:
Skladem
Doprava:
Zdarma

Naftové topidlo

Oklima SE 300

Oklima SE 300
Cena:
70 773 Kč s DPH
Dostupnost:
Skladem
Doprava:
Zdarma

Naftové topidlo

Remko CLK 50

Remko CLK 50
Cena:
90 559 Kč s DPH
Dostupnost:
do týdne u Vás
Doprava:
Zdarma

Naftové topidlo

Oklima SE 120

Oklima SE 120
Cena:
39 918 Kč s DPH
Dostupnost:
Skladem
Doprava:
Zdarma

Naftové topidlo

Remko CLK 150

Remko CLK 150
Cena:
161 142 Kč s DPH
Dostupnost:
do týdne u Vás
Doprava:
Zdarma

Naftové topidlo

Oklima SE 200

Oklima SE 200
Cena:
57 705 Kč s DPH
Dostupnost:
Skladem
Doprava:
Zdarma

Naftové topidlo

Remko CLK 70

Remko CLK 70
Cena:
107 700 Kč s DPH
Dostupnost:
do týdne u Vás
Doprava:
Zdarma

Naftové topidlo

Arcotherm PHOEN/S

Arcotherm PHOEN/S
Cena:
78 033 Kč s DPH
Dostupnost:
Skladem
Doprava:
Zdarma

Naftové topidlo

Remko HTK160

Remko HTK160
Cena:
261 976 Kč s DPH
Dostupnost:
do týdne u Vás
Doprava:
Zdarma

Naftové topidlo

Remko CLK 120

Remko CLK 120
Cena:
142 992 Kč s DPH
Dostupnost:
do týdne u Vás
Doprava:
Zdarma

Naftové topidlo

Oklima Jumbo 185M/T

Oklima Jumbo 185M/T
Cena:
152 448 Kč s DPH
Dostupnost:
Skladem
Doprava:
Zdarma

Naftové topidlo

Oklima Jumbo 110M

Oklima Jumbo 110M
Cena:
116 148 Kč s DPH
Dostupnost:
Skladem
Doprava:
Zdarma

Naftové topidlo

Oklima SD 380

Oklima SD 380
Cena:
63 634 Kč s DPH
Dostupnost:
Skladem
Doprava:
Zdarma

Naftové topidlo

Oklima Jumbo 145M

Oklima Jumbo 145M
Cena:
134 903 Kč s DPH
Dostupnost:
Skladem
Doprava:
Zdarma

Naftové topidlo

Arcotherm GE/S 65

Arcotherm GE/S 65
Cena:
44 395 Kč s DPH
Dostupnost:
Skladem
Doprava:
Zdarma

Naftové topidlo

PowerTec D 20 kW

PowerTec D 20 kW
Cena:
6 974 Kč s DPH
Dostupnost:
Vyprodáno
Doprava:
Zdarma

Naftové topidlo

Arcotherm EC/S 85

Arcotherm EC/S 85
Cena:
61 879 Kč s DPH
Dostupnost:
Skladem
Doprava:
Zdarma

Naftové topidlo

Oklima Jumbo 85M

Oklima Jumbo 85M
Cena:
99 208 Kč s DPH
Dostupnost:
Skladem
Doprava:
Zdarma

Naftové topidlo

Arcotherm GE/S 105

Arcotherm GE/S 105
Cena:
59 883 Kč s DPH
Dostupnost:
Skladem
Doprava:
Zdarma

Naftové topidlo

PowerTec D 30 kW

PowerTec D 30 kW
Cena:
7 587 Kč s DPH
Dostupnost:
Vyprodáno
Doprava:
Zdarma

Naftové topidlo

AXE Galaxy 40C

AXE Galaxy 40C
Cena:
15 476 Kč s DPH
Dostupnost:
Skladem
Doprava:
Zdarma

Naftové topidlo

Oklima Jumbo 235M/T

Oklima Jumbo 235M/T
Cena:
175 438 Kč s DPH
Dostupnost:
Skladem
Doprava:
Zdarma

Naftové topidlo

AXE Galaxy 29C

AXE Galaxy 29C
Cena:
14 121 Kč s DPH
Dostupnost:
Skladem
Doprava:
Zdarma

Naftové topidlo

PowerTec D 50 kW

PowerTec D 50 kW
Cena:
8 953 Kč s DPH
Dostupnost:
Vyprodáno
Doprava:
Zdarma